In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng Ngày 25/11/2022 - KQXS HP

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 2-12-5-6-15-11GD
36819
G.Nhất
77300
G.Nhì
94639
60023
G.Ba
65992
78939
86794
32055
87711
60182
G.Tư
2846
6365
7000
8638
G.Năm
5530
0550
4271
9426
9812
8324
G.Sáu
268
190
185
G.Bảy
96
56
66
83

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 25/11/22

000 00 555 50 56
119 11 12 665 68 66
223 26 24 771
339 39 38 30 882 85 83
446 992 94 90 96

Hải Phòng - 25/11/22

0123456789
7300
7000
5530
0550
190
7711
4271
5992
0182
9812
0023
83
6794
8324
2055
6365
185
2846
9426
96
56
66
8638
268
4639
8939
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 13-6-4-11-14-2GN
32592
G.Nhất
64258
G.Nhì
75381
94816
G.Ba
00970
60920
56970
50040
80887
68639
G.Tư
3223
8450
4979
5322
G.Năm
9176
3207
7231
1657
8080
5058
G.Sáu
353
184
451
G.Bảy
43
12
84
07

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 18/11/22

007 07 558 50 57 58 53 51
116 12 6
220 23 22 770 70 79 76
339 31 881 87 80 84 84
440 43 992

Hải Phòng - 18/11/22

0123456789
0970
0920
6970
0040
8450
8080
5381
7231
451
5322
12
2592
3223
353
43
184
84
4816
9176
0887
3207
1657
07
4258
5058
8639
4979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 15-9-8-10-2-11GY
81736
G.Nhất
23276
G.Nhì
53754
98359
G.Ba
17284
59613
66887
69623
90479
15921
G.Tư
1913
9442
8514
1457
G.Năm
3561
5865
5275
6154
6603
9713
G.Sáu
570
440
936
G.Bảy
08
89
92
12

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 11/11/22

003 08 554 59 57 54
113 13 14 13 12 661 65
223 21 776 79 75 70
336 36 884 87 89
442 40 992

Hải Phòng - 11/11/22

0123456789
570
440
5921
3561
9442
92
12
9613
9623
1913
6603
9713
3754
7284
8514
6154
5865
5275
3276
936
1736
6887
1457
08
8359
0479
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 2-1-10-12-6-13FG
75371
G.Nhất
81207
G.Nhì
15350
73690
G.Ba
95923
60377
00576
91314
57428
49409
G.Tư
4804
6242
8365
5083
G.Năm
5330
3111
6641
5696
3592
5572
G.Sáu
743
046
548
G.Bảy
48
02
05
42

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 04/11/22

007 09 04 02 05 550
114 11 665
223 28 771 77 76 72
330 883
442 41 43 46 48 48 42 990 96 92

Hải Phòng - 04/11/22

0123456789
5350
3690
5330
3111
6641
5371
6242
3592
5572
02
42
5923
5083
743
1314
4804
8365
05
0576
5696
046
1207
0377
7428
548
48
9409

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

27 ( 13 ngày )
00 ( 10 ngày )
14 ( 9 ngày )
17 ( 9 ngày )
18 ( 9 ngày )
46 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
42 ( 8 ngày )
69 ( 8 ngày )
96 ( 8 ngày )

Miền Bắc

27 ( 18 ngày )
05 ( 16 ngày )
88 ( 16 ngày )
45 ( 14 ngày )
40 ( 12 ngày )
10 ( 11 ngày )
09 ( 10 ngày )
25 ( 9 ngày )
16 ( 8 ngày )
49 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

03 ( 16 ngày )
51 ( 15 ngày )
15 ( 11 ngày )
85 ( 10 ngày )
67 ( 8 ngày )
80 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
40 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc